PrintE-mail

Spirit of Adventure Play 16-17 May 2012

Spirit of Adventure Play 16-17 May 2012  -  YsbrydChwarae Antur 2012 16-17 Mai 2012

Holiday Inn, Cardiff 16/17 May 2012 A two day conference by playworkers for playworkers. Spirit is back after a year's break - following the successful triennial International Play Conference that Play Wales held last July.

A lively mix of presentations and workshops covering both practical and theoretical aspects of playwork, it is the 'annual inspiration' for everyone from beginner playworkers to managers.This year we are pleased to welcome Roger Hart, Fraser Brown, and Helen Woolley as keynote speakers. Roger is an environmental psychologist committed to children's rights and participation and is co-director of the Children's Environments Research Group (in New York). Helen from the University of Sheffield is a Chartered Landscape Architect and reader in Landscape Architecture and Society. Fraser Brown,the first professor of Playwork in the UK (Leeds Metropolitan University) will be giving a presentation on his forthcoming book.Workshop topics will include inclusive practice, play space, play in schools, workforce development and much more!

Holiday Inn, Caerdydd 16/17 Mai 2012 Cynhadledd ddeuddydd gan weithwyr chwarae ar gyfer gweithwyr chwarae Mae Ysbryd yn ôl wedi egwyl o flwyddyn - yn dilyn y Gynhadledd Chwarae Ryngwladol teirblynyddol lwyddiannus a gynhaliwyd gan Chwarae Cymru fis Goffennaf diwethaf.

Mae'r gynhadledd hon, sy'n gyfuniad bywiog o gyflwyniadau a gweithdai sy'n delio ag agweddau ymarferol yn ogystal â damcaniaethol gwaith chwarae, yn "ysbrydoliaeth blynyddol" i bawb - o weithwyr chwarae newydd i reolwyr. Eleni, mae'n bleser gennym groesawu Roger Hart a Fraser Brown fel prif siaradwyr gwadd. Mae Roger yn seicolegydd amgylcheddol sydd wedi ymrwymo i hawliau a chyfranogae th plant ac mae'n gydgyfarwyddwr y Children's Environments Research Group (yn Efrog Newydd). Mae Helen Woolley, o Brifysgol Sheffield, yn Bensaer Tirwedd Siartredig ac yn Ddarllenydd mewn Pensaerniaeth Tirwedd a Chymdeithas.Bydd Fraser Brown, athro cyntaf Gwaith Chwarae yn y DU (Prifysgol Metropolitan Leeds), yn rhoi cyflwyniad ar ei lyfr newydd. Bydd testunau'r gweithdai'n ynnwys: arfer cynhwysol, gofod chwarae, chwarae mewn ysgolian, datblygu'r gweithlu a llawer mwy! Os mai dim ond un gynhadledd gwaith chwarae y gallwch ei mynychu eleni, bydd Ysbryd Chwarae Antur yn rhoi tic ym mhob blwch gyda chyfuniad bywiog o ddysgu, rhwydweithio a chyfleoedd i gymdeithasu.